Tuesday, 27/09/2022 - 05:43|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của TRƯỜNG THCS ĐẠI MỖ
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC CƠ QUAN THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Văn bản liên quan